Καρακάση 42, Θεσσαλονίκη | 2310 311800 | epilekto98@gmail.com
Image

Πρόγραμμα σπουδών Γ' λυκείου

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Έκθεση και Λογοτεχνία 3
Αρχαία 5
Λατινικά 3
Ιστορία 3
Σύνολο 14

Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Έκθεση και Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 3
Σύνολο 15

Σπουδών Οικον. & Πληρ/κής

Μάθημα Ώρες
Έκθεση και Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 5
ΑΕΠΠ 3
ΑΟΘ 3
Σύνολο 14

Σπουδών Υγείας

Μάθημα Ώρες
Έκθεση και Λογοτεχνία 3
Φυσική. 4
Χημεία 3
Βιολογία 3
Σύνολο 14
*Εγγραφές γίνονται καθ' όλη την διάρκεια του έτους

Στοιχεία επικοινωνίας

Καρακάση 42

Θεσσαλονίκη

542 48

2310 311800

6977 858482

epilekto98@gmail.com

Social Media