Καρακάση 42, Θεσσαλονίκη | 2310 311800 | epilekto11@gmail.com

Πρόγραμμα σπουδών Β' λυκείου

Έναρξη: 28 Αυγούστου
Από το β' τετράμηνο έναρξη προετοιμασίας για την Γ' λυκείου

Ο.Π Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 4
Αρχαία Γ' λ 1
Λατινικά Γ' λ. 1
Ιστορία Γ' λ. 1

Ο.Π Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά Πρ. 2/1
Φυσική Πρ. 2/1
Χημεία Γ' λ. 1
Φυσική Γ' λ. 1
Α.Ο.Θ Γ' λ. 1
Α.Ε.Π.Π Γ' λ. 1
Μαθηματικά Γ' λ. 1

Επιλογής

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 2
Άλγεβρα 3
Χημεία 1
Αρχαία 1
Γεωμετρία 1
Φυσική Γεν 1
*Ισχύουν και για τις δύο ομάδες προσανατολισμού
*Εγγραφές γίνονται καθ' όλη την διάρκεια του έτους

Στοιχεία επικοινωνίας

Καρακάση 42

Θεσσαλονίκη

542 48

2310 311800

6977 858482

epilekto11@gmail.com

Social Media