Καρακάση 42, Θεσσαλονίκη | 2310 311800 | epilekto98@gmail.com
Image

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών όλων των τάξεων

Γ' Λυκείου

Ο.Π Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 5
Ιστορία 2
Έκθεση 2
Επιλογής
Λατινικά 3
Βιολογία Γ.Π 2

Ο.Π Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Φυσική 4
Χημεία 3
Έκθεση 2
Επιλογής
Μαθηματικά 5
Βιολογία Προσ. 3

Ο.Π Σπουδών οικονομίας & πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 5
Α.Ε.Π.Π. 2
Έκθεση 2
Επιλογής
Οικονομία 3
Βιολογία Γεν. 2

Β' Λυκείου

Ο.Π Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 4
Αρχαία Γ' λ 1
Λατινικά Γ' λ. 1
Ιστορία Γ' λ. 1

Ο.Π Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά Πρ. 2/1
Φυσική Πρ. 2/1
Χημεία Γ' λ. 1
Φυσική Γ' λ. 1
Α.Ο.Θ Γ' λ. 1
Α.Ε.Π.Π Γ' λ. 1
Μαθηματικά Γ' λ. 1

Επιλογής

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Χημεία 1
Αρχαία 1
Γεωμετρία 1
*Ισχύουν και για τις δύο ομάδες προσανατολισμού

Α' Λυκείου

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 5(3 ώρες άλγεβρα, 2 ώρες γεωμετρία)
Φυσική 2
Χημεία 2
Έκθεση 2
Αρχαία 2

Γυμνάσιο

Α' Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 2
Αρχαία/έκθεση 2

Β' Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 2
Αρχαία/έκθεση 2

Γ' Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 3
Αρχαία/έκθεση 2
Φυσική/χημεία 2

ΕΠ.Α.Λ

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 3
Έκθεση 2
Ειδικότητα 1 1
Ειδικότητα 2 1

Στοιχεία επικοινωνίας

Καρακάση 42

Θεσσαλονίκη

542 48

2310 311800

6977 858482

epilekto98@gmail.com

Social Media