Καρακάση 42, Θεσσαλονίκη | 2310 311800 | epilekto11@gmail.com

Πώς θα είναι το πρόγραμμα μαθημάτων στη Γ΄ Λυκείου!

Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει προταθεί και όλοι αναμένουν την ψήφισή του. Πολλές είναι οι αλλαγές που φέρει τόσο στη δομή του Λυκείου όσο και στον τρόπο που εισάγονταν έως τώρα οι μαθητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σχετικά με το πρόγραμμα μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου, αυτό διαμορφώνεται ως εξής:


Γ τάξη ημερήσιου γενικού λυκείου

σύνολο ωρών 32

Ομάδες προσανατολισμού

6 ώρες κάθε μάθημα συν 1 ώρα ανά μάθημα για συνεργασία με τον εκπαιδευτικό

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία
Ιστορία
Κοινωνιολογία

Θετικών σπουδών

Φυσική
Χημεία
Μαθηματικά

Σπουδών Υγείας

Φυσική
Χημεία
Βιολογία

Σπουδών Οικονομίας & πληρ/κης

Μαθηματικά
Α.Ε.Π.Π
Οικονομία

Μαθήματα Γενικής παιδείας

Θρησκευτικά
Νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία
Φυσική αγωγή
Σύνολο ωρών

Ειδικά μαθήματα

Οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα μαθήματα: Ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά), Ελεύθερο σχέδιο, γραμμικό σχέδιο, λατινικά.

Ώρες

1
6
2
9

Ώρες

2

Δ τάξη τετραετούς και Γ τάξη τριετούς εσπερινού γενικού λυκείου

σύνολο ωρών 25

Ομάδες προσανατολισμού

6 ώρες κάθε μάθημα

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία
Ιστορία
Κοινωνιολογία

Θετικών σπουδών

Φυσική
Χημεία
Μαθηματικά

Σπουδών Υγείας

Φυσική
Χημεία
Βιολογία

Σπουδών Οικονομίας & πληρ/κης

Μαθηματικά
Α.Ε.Π.Π
Οικονομία και κοινωνία

Μαθήματα Γενικής παιδείας

Θρησκευτικά
Νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία

Σύνολο ωρών

Ώρες

1
6

9

Στοιχεία επικοινωνίας

Καρακάση 42

Θεσσαλονίκη

542 48

2310 311800

6977 858482

epilekto11@gmail.com

Social Media